Đăng nhập Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
17 Mục tiêu Phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015 - 2030
(11/26/2015)
more >>

Liêm chính và minh bạch chính là cốt lõi của quản trị kinh doanh.

Diễn đàn Kinh doanh có trách nhiệm đối với Lương thực và Nông nghiệp 2015

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2015

Diễn đàn TNXH Doanh nghiệp lần thứ 28 về kinh doanh trung thực: Vì sao doanh nghiệp minh bạch thành công hơn?

Tập đoàn Bảo Việt: Ra mắt Báo cáo Tích hợp trên nên tảng di động

VBCSD xây dựng Bộ chỉ số Bền vững doanh nghiệp

Họp Dự án Chương trình Hành động 2020 của doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á

Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và Giới trẻ: Đột phá để tăng trưởng toàn diện và bền vững trong khu vực ASEAN

Nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên năng suất: Thách thức của nền kinh tế Việt Nam
 
Sự kiện
Hội viên chính thức
VCCI
Dow Chemicals Company
AES Mong Duong
Bao Viet Holdings
Bitis
Ecofarm
FrieslandCampina
Hoang Anh Gia Lai
Holcim
IBK
LG Electronics Vietnam
Loscam
Monsanto
Norvatis
pwc
Saigon Tourist
SCG
Schneider Electric
Standard Chartered
Suntory PepsiCo
TBS
Unilever
VCCI-IP
VBL
Viettel
 
         
 
Sự kiện
Họp Ban Liên lạc Hội viên ngày 14/08/2015 tại Tam Đảo
Cuộc họp Ban Liên lạc Hội viên của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)có mục đích đánh giá kết quả hoạt động của VBCSD sau 5 năm, phân tích bối cảnh hoạt động hiện tại của Hội đồng để từ đó xây dựng Chương trình hoạt động của VBCSD trong giai đoạn 2015 – 2020. ... more >>
Khóa đào tạo tiêu chuẩn về Báo cáo phát triển bền vững theo GRI, phiên bản GRI G4
Đây là dự kiện do PwC - Hội viên Chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tổ chức. ... more >>