Sự kiện

Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2018

Hà Nội, 8 tháng 5 năm 2018

TP.HCM, 10 tháng 5 năm 2018

Đà Nẵng, 11 tháng 5 năm 2018

Các mốc thời gian

Thời hạn nộp hồ sơ CSI: hết ngày 31/07/2018

Thời gian dự kiến lễ công bố: Tháng 11/2018 tại Hà Nội

>> Đăng ký trực tuyến

HỘI VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TÁC