Sự kiện

Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021

Thời gian: Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Phát sóng trực tuyến tại facebook và youtube chính thức của VBCSD

Thời hạn nộp hồ sơ:

HỘI VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Tài liệu và tài nguyên