Sự kiện

Lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững 2019

Thời gian: 21/5/2019

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 7 toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 31/8/2019

HỘI VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Tài liệu và tài nguyên