Đăng nhập Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2015
(6/11/2015)
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội, VBCSD/VCCI đã phối hợp cùng Hội đồng Anh đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2015.
more >>

Diễn đàn Kinh doanh có trách nhiệm đối với Lương thực và Nông nghiệp 2015

Diễn đàn TNXH Doanh nghiệp lần thứ 28 về kinh doanh trung thực: Vì sao doanh nghiệp minh bạch thành công hơn?

Tập đoàn Bảo Việt: Ra mắt Báo cáo Tích hợp trên nên tảng di động

VBCSD xây dựng Bộ chỉ số Bền vững doanh nghiệp

Họp Dự án Chương trình Hành động 2020 của doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á

Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và Giới trẻ: Đột phá để tăng trưởng toàn diện và bền vững trong khu vực ASEAN

Nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên năng suất: Thách thức của nền kinh tế Việt Nam

Suntory PepsiCo Việt Nam cùng hàng ngàn bạn trẻ tham gia trồng cây vì một Việt Nam xanh hơn

Cam kết hỗ trợ Quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh ở Việt Nam
 
Sự kiện
Họp Ban Liên lạc Hội viên ngày 14/08/2015 tại Tam Đảo
Time : Thursday, August 13, 2015,14:0 to Friday, August 14, 2015,15:45
Venue : Tam Đảo
Khóa đào tạo tiêu chuẩn về Báo cáo phát triển bền vững theo GRI, phiên bản GRI G4
Time : Thursday, August 06, 2015,8:0 to Friday, August 07, 2015,0:0
Venue : TP. Hồ Chí Minh
Hội viên chính thức
VCCI
Dow Chemicals Company
AES Mong Duong
Bao Viet Holdings
Bitis
Ecofarm
FrieslandCampina
Hoang Anh Gia Lai
Holcim
IBK
LG Electronics Vietnam
Loscam
Monsanto
Norvatis
pwc
Saigon Tourist
SCG
Schneider Electric
Standard Chartered
Suntory PepsiCo
TBS
Unilever
VCCI-IP
Viettel
 
         
 
Sự kiện
Khóa đào tạo tiêu chuẩn về Báo cáo phát triển bền vững theo GRI, phiên bản GRI G4
Đây là dự kiện do PwC - Hội viên Chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tổ chức. ... more >>
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015 sẽ được tổ chức bởi VBCSD/VCCI vào ngày 14/05/2015 tại Hà Nội ... more >>