Giải thưởng CSR 2012: Động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững

Ngày 30/3 tới, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2012 (CSR Award 2012)

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững

Ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định "Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững" trong cuộc họp mở rộng 2012 vừa được tổ chức sáng 15-1 tại Hà Nội

Giới thiệu về VBCSD

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP – KGVX ngày 08/09/2010. VBCSD đã chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.