Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Giới thiệu
- Giới thiệu về VBCSD
- Ban Điều hành VBCSD
- Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng
- Điều lệ
- Các hoạt động chính
- Liên hệ
 
 
Home / Giới thiệu về VBCSD  Print     Email
Giới thiệu về VBCSD
Định nghĩa Phát triển Bền vững (8/26/2014)

/
Công văn về việc thành lập VBCSD (8/26/2014)

/
Giới thiệu về VBCSD (6/30/2011)
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP – KGVX ngày 08/09/2010. VBCSD đã chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.
/