Đăng nhập Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Xếp hạng DN bền vững
- Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI
- Giới thiệu chung
- Mục tiêu
- Vai trò của các bên liên quan
- Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức
- Kế hoạch hoạt động
- Hướng dẫn tham gia
- Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
- Đơn đăng ký tham gia
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TÁC
- Ban Chỉ đạo
- Đối tác chiến lược
- Ban Cố vấn
- Các Đối tác Vàng
- Các Đối tác Bạc
- Các Đối tác Đồng
- Đối tác Nghiên cứu
- Các Đối tác kỹ thuật
- Các Đối tác truyền thông
 
 
 
Home / Xếp hạng DN bền vững  Print     Email
Xếp hạng DN bền vững
Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI (7/5/2016)

/
Hướng dẫn tham gia chương trình xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 (5/17/2016)

/
Đơn đăng ký tham gia (5/6/2016)

/
Kế hoạch hoạt động (5/5/2016)

/
Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá của chương trình xếp hạng (4/25/2016)

/
Mục tiêu của Xếp hạng doanh nghiệp bền vững (4/6/2016)

/
Giới thiệu chung (4/6/2016)
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Lễ công bố xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2016 "
/
Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức (4/6/2016)

/
Vai trò của các bên liên quan (4/6/2016)

/