Họp Ban Điều hành lần thứ 3

Thời gian: ngày 1 tháng 7 năm 2011 (10:15 – 13:00)
Địa điểm: Phòng khánh tiết số 2, Tầng 6, Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
 
10:15 - 10:30
Đăng ký
10:30 - 10:40
Khai mạc
TS Đoàn Duy Khương
Phó Chủ tịch VCCI, Đồng Chủ tịch VBCSD
10:40 - 11:00
Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2011
Ông Nguyễn Quang Vinh
Giám đốc Văn phòng DN vì sự PTBV – VCCI, Tổng Thư ký VBCSD
11:00 - 11:10
Tiết kiệm năng lượng
Tập đoàn HiPT
11:10 - 11:50
Thảo luận mở (đề xuất):
-          Phê duyệt Điều lệ đã sửa đổi
-          Chọn logo và biểu ngữ
-          Xác định nhóm làm việc
-          Chuẩn bị cho Đại hội đồng lần thứ 1
-          Thảo luận các vấn đề liên quan khác
11:50 - 12:00
Kết luận
TS Đoàn Duy Khương
Phó Chủ tịch VCCI, Đồng Chủ tịch VBCSD

Các tin khác

Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Phát triển bền vững cho các cán bộ Chi nhánh và VPĐD của VCCI”

Thời gian: 23 – 24 / 06 / 2011 Địa điểm: Hội trường số 3, Tầng 7, Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh

Hội thảo “Trách nhiệm Xã hội của DN trong bối cảnh toàn cầu“

Thời gian: 8:00-11:00, ngày 03/06/2011 Địa điểm: Khách sạn Liberty, 177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh