Truyền thông và nâng cao nhận thức

Mục tiêu:
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược (2011-2015) và tầm nhìn 2020 đối với cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững (PTBV);
 • Quảng bá hình ảnh Hội đồng đến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác liên quan khác;
 • Kết nối các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin và phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chương trình PTBV;
 • Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về tất cả các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc PTBV ở Việt Nam và trên thế giới
 
Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức thông qua các hoạt động: 
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, thảo luận chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết quốc tế và phát triển bền vững của Việt nam, hỗ trợ DN tiếp cận với những công nghệ mới;
 • Tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên về phát triển bền vững nhằm phổ biến những mô hình/ thông lệ tốt về kinh doanh bền vững và các bài học kinh nghiệm, các giải pháp hữu hiệu được thử nghiệm trong khu vực và quốc tế (hội nghị có kết hợp gian hàng trưng bầy sản phẩm công nghệ mới của DN)
 • Thực hiện các chương trình phát thanh (Radio Quiz), truyền hình (Talk Show) nhằm tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, phát triển bền vững;
 • Xây dựng, duy trì và cập nhật cổng giao dịch thông tin (Portal) và ngân hàng dữ liệu để tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin hữu ích, các kiến thức về PTBV và hội nhập quốc tế;
 • Xuất bản bản tin chuyên đề hàng quý, phim, phóng sự, các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về PTBV và hội nhập QT;
 • Phối hợp và hỗ trợ các địa phương, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội triển khai những chương trình PTBV cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, làng nghề bền vững, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu..
 • Tổ chức trao giải thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội DN, có mô hình kinh doanh bền vững