Đào tạo

Mục tiêu:

 • Nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hoá định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam
 • Triển khai các hoạt động của Chương trình PTBV Quốc gia đối với doanh nghiệp
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hình thành và thực hiện các chính sách PTBV
 • Tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp và cho cả xã hội để nâng cao nhận thức về PTBV và hội nhập quốc tế
 • Hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam về thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các thông lệ tốt trong lĩnh vực PTBV
 • Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

Công tác đào tạo thông qua các hoạt động:
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, thảo luận chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết quốc tế và phát triển bền vững của Việt nam, hỗ trợ DN tiếp cận với những công nghệ mới
 • Tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên về phát triển bền vững nhằm phổ biến những mô hình/ thông lệ tốt về kinh doanh bền vững và các bài học kinh nghiệm, các giải pháp hữu hiệu được thử nghiệm trong khu vực và quốc tế (hội nghị có kết hợp gian hàng trưng bầy sản phẩm công nghệ mới của DN)
 • Thực hiện các chương trình phát thanh (Radio Quiz), truyền hình (Talk Show) nhằm tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, phát triển bền vững
 • Xây dựng, duy trì và cập nhật cổng giao dịch thông tin (Portal) và ngân hàng dữ liệu để tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin hữu ích, các kiến thức về PTBV và hội nhập quốc tế
 • Xuất bản bản tin chuyên đề hàng quý, phim, phóng sự, các tài liệu, ấn phẩm, cẩm nang về PTBV và hội nhập QT
 • Phối hợp và hỗ trợ các địa phương, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội triển khai những chương trình PTBV cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, làng nghề bền vững, phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu
 • Tổ chức trao giải thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội DN, có mô hình kinh doanh bền vững