Cuộc họp mở rộng của VBCSD

Được sự đồng ý của Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) vào ngày 17/12/2010 nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động chính của VBCSD bao gồm 04 nhóm: Truyền thông và nâng cao nhận thức, Đào tạo, Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế.
 
Theo kế hoạch hoạt động năm 2011 của VBCSD, với mục đích là ra mắt Ban Điều hành, báo cáo chương trình hành động, các nhóm làm việc theo chủ đề, và giới thiệu Hội đồng rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan, VBCSD tổ chức Cuộc họp mở rộng.
 
Thời gian:       8:30-11:45, thứ Ba, ngày16 tháng 8 năm 2011
Địa điểm:       Hội trường số 1, Tầng 7, Toà nhà VCCI
                        Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Bên cạnh đó, VBCSD dự kiến thu xếp cho đại diện các công ty hội viên chính thức gặp chào xã giao Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Quốc Gia và báo cáo sơ kết kết quả hoạt động cũng như phương hướng hoạt động trong giai đoạn 2011-2015 của VBCSD.
 
Thư mời công ty hội viên  
Thư mời các doanh nghiệp/đơn vị khác  
Chương trình dự kiến 

Các tin khác

Chương trình giải thưởng của Diễn đàn CSR Châu Á

Diễn đàn CSR Châu Á sắp tổ chức chương trình trao giải thưởng năm 2011 cho các doanh nghiệp với 2 giải thưởng: - Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp Châu Á - Giải thưởng Trách nhiệm Doanh nghiệp Intel-AIM

Khoá tập huấn “Doanh nghiệp và Phát triển Bền vững“

Với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững (PTBV) cho các giám đốc, cán bộ quản lý PR, PTBV, truyền thông của các công ty thành viên VBCSD, trong khuôn khổ hoạt động năm 2011, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức khoá tập huấn “Phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp”. (Chương trình kèm theo).

Họp Ban Điều hành lần thứ 3

Thời gian: ngày 1 tháng 7 năm 2011 (10:15 – 13:00) Địa điểm: Phòng khánh tiết số 2, Tầng 6, Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tập huấn “Nâng cao nhận thức về Phát triển bền vững cho các cán bộ Chi nhánh và VPĐD của VCCI”

Thời gian: 23 – 24 / 06 / 2011 Địa điểm: Hội trường số 3, Tầng 7, Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh

Hội thảo “Trách nhiệm Xã hội của DN trong bối cảnh toàn cầu“

Thời gian: 8:00-11:00, ngày 03/06/2011 Địa điểm: Khách sạn Liberty, 177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh