Hội thảo phổ biến và lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu của VBCSD (16/9/2013)

Năm 2012, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) đã xây dựng Báo cáo khuyến nghị chính sách (sách trắng) “Năng lượng và Biến đổi Khí hậu”. Báo cáo do Nhóm Làm việc về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu của VBCSD xây dựng qua quá trình thảo luận, đồng thời dựa trên kết quả “Nghiên cứu về Hiện trạng sử dụng năng lượng trong các ngành sắt thép, xi măng, và giấy”. Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp với Phó Thủ tướng  kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Nguyễn Thiện Nhân vào ngày 15 tháng 01 năm 2013.
                   
Được sự chỉ đạo của Phó Thủ Tướng, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững đã tiến hành lấy ý kiến của 13 Bộ, Ban ngành liên quan.
Để hoàn thiện nội dung báo cáo khuyến nghị này, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững tổ chức “Hội thảo phổ biến và lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo nghiên cứu về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu”.
                                
- Thời gian : Từ 9h00-11h30 ngày 16 tháng 9 năm 2013.  
                            
- Địa điểm : Phòng họp số 3, tầng 7- Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam- số 9- Đào Duy Anh-Đống Đa- Hà Nội
- Thành phần: Đại diện 13 Bộ, Ban, Ngành, các Doanh nghiệp liên quan đếnNăng lượng và Biến đổi Khí hậu, đại diện Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam.
Chủ trì: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
                                                                         
Trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội thảo./.
 
                
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
 
Góp ý kiến hoàn thiện
Báo cáo khuyến nghị chính sách Năng lượng và Biến đổi Khí hậu”
Hà Nội, ngày 16/9/2013
 
 
 

 

Thời gian
Nội dung
Người thực hiện
 8h30- 9h00
Đón tiếp đại biểu
 
9h00 – 9h15
 
 
 Khai mạc Hội thảo
Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
9h15 - 10h00
- Trình bày nội dung bản Báo cáo khuyến nghị chính sách Năng lượng và Biến đổi Khí hậu sau khi đã nhận được phản hồi từ các Bộ, Ban, Ngành liên quan.
- Giải trình những điểm tiếp thu từ phản hồi góp ý của các Bộ, Ban, Ngành của Báo cáo khuyến nghị chính sách Năng lượng và Biến đổi Khí hậu
Đại diện Holcim
 
10h00-10h15
Giải lao
 
10h15 - 11h00
Thảo luận của các đại biểu về nội dung khuyến nghị
Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
11h00 - 11h20
Giải trình những điểm tiếp thu hoặc không từ ý kiến của các đại biểu trong Hội thảo
 
Đại diện Holcim
 
11h20 – 11h30
 
 
 Bế mạc Hội thảo
Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ban Tổ chức mời các đại biểu dự Hội thảo ăn trưa

 

 
 
 
 

Các tin khác

Đầu vào cho Ấn phẩm về Trách nhiệm xã hội DN (trước ngày 9/9/2013)

thông lệ tốt, mô hình cải tiến, sáng kiến liên quan của doanh nghiệp mình (giới hạn từ 02-03 trang)

Khóa tập huấn về ATVSLĐ & ATTP (8-9/8/2013)

Quản lý vệ sinh môi trường lao động và Quản lý an toàn sức khỏe trong lao động” và“Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững”

Hội thảo Giới thiệu về Báo cáo Bền vững ngày 25/6/2013

các công ty ngày càng nhận ra giá trị của báo cáo bền vững như một phương tiện để nâng cao uy tín doanh nghiệp

LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN THANH NIÊN LẬP NGHIỆP 2012-2013

Lễ Tốt nghiệp chương trình Sáng kiến Thanh niên Lập nghiệp (YCI) đã diễn ra sáng ngày 06/05/2013 tại khách sạn Hilton Hà Nội Opera Hà Nội Opera

Lễ ra mắt VBCF lần thứ 02 tại Nam Định ngày 17/05/2013

VBCF xin kính mời Quý Doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo do VBCF tổ chức tại Nam Định vào ngày 17/05/2013.

Lễ ra mắt VBCF lần thứ 02 tại Huế ngày 10/05/2013

VBCF xin kính mời Quý Doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo do VBCF tổ chức tại Huế vào ngày 10/05/2013.

VBCF: kêu gọi nộp đề xuất kinh doanh đợt 2 tại Hà Nội (15/05/2013)

VBCF xin kính mời Quý Doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo do VBCF tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/05/2013

VBCF: kêu gọi nộp đề xuất kinh doanh đợt 2 tại TP Hồ Chí Minh (08/05/2013)

VBCF xin kính mời Quý Doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo do VBCF tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 08/05/2013

VBCF: Kêu gọi đề xuất kinh doanh đợt 2 tại Dak Lak (25/04/2013)

VBCF xin kính mời Quý Doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo do VBCF tổ chức tại Đăk Lăk vào ngày 25/04/201, TP. Hồ Chí Minh: 8/05/2013; Hà Nội: 15/05/2013

Họp Ban Điều hành VBCSD tại Hà Nội (08/ 05/ 2013)

Họp Ban Điều hành của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam vào ngày 08/05/2013