Khoá đào tạo Quy tắc ứng xử “Việc làm bền vững cho doanh nghiệp“ ngày 25/9/2014 tại TP.HCM

Với tư cách là nhà cung ứng, sớm muộn gì quý vị cũng sẽ phải biết đến Quy tắc Ứng xử, trong đó phác thảo những mong đợi về các tiêu chuẩn lao động, điều kiện về môi trường trong quá trình sản xuất các sản phẩm cung ứng cho thị trường quốc tế.
Để góp phần tăng cường năng lực cho các nhà cung ứng trong việc thực hiện Quy tắc Ứng xử, chúng tôi trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo 1 ngày.
Giảng viên sẽ cung cấp cho bạn các tư vấn cụ thể và các công cụ thiết thực về phương pháp giúp cho qui trình sản xuất của bạn có thể đáp ứng mong muốn của chúng tôi và các khách hang khác về các điều kiện lao động. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ minh chứng cho bạn thấy khi các điều kiện lao động được cải thiện sẽ giúp cải thiện hoạt động của doanh nghiệp ra sao.
Các đại biểu cũng sẽ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau từ các đại biểu đến từ các doanh nghiệp/ nhà máy khác ở Việt Nam. Học viên sẽ được truy cập miễn phí trong 1 năm tại cổng thông tin trực tuyến Việc làm bền vững.
Ai nên tham d?
Tổng giám đốc, Quản đốc Xí nghiệp/Phân xưởng, Giám đốc phụ trách OHS, Giám đốc sản xuất, Giám đốc Nhân sự, Giám sát viên, các cán bộ OHS và/ hoặc cán bộ công đoàn hoặc ban lao động. Khoá đào tạo cũng thích hợp cho các nhà cung ứng và nhân viên địa phương thường tham gia đối thoại với các nhà quản lí xí nghiệp.
Ngôn ngữ tập huấn: Tiếng Việt
Ngày: 25.9.2014
Thời gian: 09.00 – 17.00
Địa điểm: Hội trường lầu 10, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM
Số 171 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Phí đăng ký: 150.000 đồng/ người sẽ được trả vào thời điểm đăng ký học hoặc vào ngày học.
Đăng ký tham d:
Vui lòng đăng ký sớm trước ngày 20 tháng 9  năm 2014 theo địa chỉ Nguyễn Thị Thu Trang, Cán bộ Đào tạo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Bền vững Việt Nam, email: trangntt@vcci.com.vn; ĐT: +84 4 35772700; DĐ +84 989315950
Tham dự tập huấn này, bạn sẽ học được:
·         Thế nào là một doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn lao động tốt
·         Làm thế nào để cải thiện Hệ thống Sức khoẻ An toàn Nghề nghiệp (OHS)
·         Quản lý Nhân sự có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của bộ Qui tắc Ứng xử như thế nào
·         Đại diện công nhân – một nguồn lực then chốt trong việc cải thiện điều kiện lao động
·         Các chỉ số hoạt động chủ yếu trong việc đánh giá và minh chứng sự cải thiện và tuân thủ
·         Phương pháp cải thiện giao tiếp với khách hàng và những gì họ có thể hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu cầu của bộ Qui tắc Ứng xử
·         Làm thế nào để thực hiện và quản lý cải tiến nội bộ theo định hướng thông qua Cổng thông tin trực tuyến về Việc làm bền vững
Sau khoá học, học viên sẽ thu nhận được:
·         Hiểu sâu sắc về các vấn đề quan trọng liên quan tới các yêu cầu của bộ Qui tắc ứng xử thông qua năm mô-đun tại Cổng thông tin trực tuyến về Việc làm bền vững
·         Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà máy và chuyên gia khác thông qua cộng đồng trực tuyến
·         Xây dựng kế hoạch hành động của bạn nhằm cải thiện điều kiện sản xuất
·         Tham gia với các công ty mua là thành viên của IEH, DIEH và ETI để trao đổi và giám sát sự cải thiện
·         Đánh giá hiệu quả của sự cải tiến
Thông tin về đơn vị tổ chức
IEH –Sáng kiến về Đạo đức trong Kinh doanh Na Uy
Là một trung tâm nguồn lực về đạo đức kinh doanh, bao gồm nhiều thành viên. IEH và DIEH hỗ trợ việc cải thiệnđiều kiện lao độngvà môi trường bằng cách cung cấpcáccông cụ thực hành, các khóa đào tạo vàchiasẻnhững thông lệ tốt để đưa các mục tiêu của Quy tắc Ứng xửthành những biện phápcụthể. http://etiskhandel.no/English/index.html http://dieh.dk/in-english/
Hội đồng Doanh Nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)
Là một tổ chức mang tính định hướng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy vai trò chủ động và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, tạo điệu kiện để các doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm và các thông lệ tốt về phát triển bền vững, khuyến khích tăng cường hợp tác chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự. http://vbcsd.vn
 
 

Các tin khác

Hội thảo chuyên đề “Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn”

Đây là Hội thảo số 4 trong Chuỗi Hội thảo “Đổi Mới Xanh Doanh nghiệp – Từ Sản xuất đến Quản lý” được AITVN thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD).

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014 (SESP 2014) tìm kiếm và đầu tư trực tiếp về tài chính, nâng cao năng lực, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, kết nối cơ hội đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng và tác động xã hội tích cực của các DNXH tới cộng đồng.

Pepsico: Think and Drink - Uống chai sành điệu, góp xanh môi trường

Hãy tham dự triển lãm mô hình tái chế khổng lồ bằng nắp chai để cổ động cho thói quen uống bằng chai thủy tinh vì môi trường.

Diễn đàn lần thứ 15 về Đổi mới sinh thái và Hội nghị bàn tròn của UNEP về Đổi mới sinh thái ở Hà Nội

Diễn đàn lần thứ 15 về Đổi mới sinh thái và Hội nghị bàn tròn của UNEP về Đổi mới sinh thái ở Hà Nội, Việt Nam ngày 12 và 13 tháng 11 năm 213

Hội thảo phổ biến và lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu về Năng lượng và Biến đổi Khí hậu của VBCSD (16/9/2013)

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) đã xây dựng Báo cáo khuyến nghị chính sách (sách trắng) “Năng lượng và Biến đổi Khí hậu”

Đầu vào cho Ấn phẩm về Trách nhiệm xã hội DN (trước ngày 9/9/2013)

thông lệ tốt, mô hình cải tiến, sáng kiến liên quan của doanh nghiệp mình (giới hạn từ 02-03 trang)

Khóa tập huấn về ATVSLĐ & ATTP (8-9/8/2013)

Quản lý vệ sinh môi trường lao động và Quản lý an toàn sức khỏe trong lao động” và“Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững”

Hội thảo Giới thiệu về Báo cáo Bền vững ngày 25/6/2013

các công ty ngày càng nhận ra giá trị của báo cáo bền vững như một phương tiện để nâng cao uy tín doanh nghiệp