Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh