Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Giới thiệu
- Giới thiệu về VBCSD
- Ban Điều hành VBCSD
- Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng
- Điều lệ
- Các hoạt động chính
- Liên hệ
 
 
Trang chủ / Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng  Print     Email
Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng
Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao Năng lực Cạnh tranh