Định nghĩa Phát triển Bền vững

Năm 1987, Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc đã đưa ra khái niệm Phát triển bền vững: "Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai".

Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:

1.    Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.
2.    Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
3.    Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.
4.    Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.
5.    Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.
6.    Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.
7.    Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.
8.    Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.
9.    Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.

Các tin khác

Giới thiệu về VBCSD

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập dưới sự phê duyệt của Chính phủ tại Công văn số 6334/VPCP – KGVX ngày 08/09/2010. VBCSD đã chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.