Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Giới thiệu
- Giới thiệu về VBCSD
- Ban Điều hành VBCSD
- Thư chúc mừng của Nguyên Phó Thủ tướng
- Điều lệ
- Các hoạt động chính
- Liên hệ
 
 
Trang chủ / Giới thiệu về VBCSD  Print     Email
Giới thiệu về VBCSD
Định nghĩa Phát triển Bền vững

Năm 1987, Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc đã đưa ra khái niệm Phát triển bền vững: "Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai".

Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:

1.    Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.
2.    Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.
3.    Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.
4.    Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.
5.    Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.
6.    Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.
7.    Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.
8.    Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.
9.    Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.

Các tin khác
Giới thiệu về VBCSD