Tầm nhìn 2050

Tầm nhìn 2050 là một chương trình nghị sự được Hội đồng DN vì sự Phát triển Bền vững Thế giới (WBCSD) xây dựng và đưa ra viễn cảnh cho một thế giới bền vững đến năm 2050 cũng như những cơ hội kinh doanh mà tầm nhìn này mở ra.
 
Tiến trình đi tới viễn cảnh đó đòi hỏi phải có những thay đổi cơ bản trong cơ cấu quản lý, khuôn khổ kinh tế, hành vi kinh doanh và ứng xử của con người.Những thay đổi này đang ngày càng mang tính cấp thiết, khả thi và mở ra những cơ hội kinh doanh cho những Cty muốn chính lượng hoá sự phát triển bền vững.
 
Dự án tầm nhìn 2050 tập trung giải quyết 3 vấn đề: Một thế giới bền vững là như thế nào? Chúng ta có thể thực hiện nó bằng cách nào? DN đóng vai trò gì trong việc bảo đảm tiến độ nhằm nhanh chóng đạt đến một thế giới như vậy?
 
Theo đó, vào năm 2050, tức là chỉ sau 40 năm nữa, dân số thế giới sẽ tăng thêm 30%, tức là khoảng 9 tỉ người. Với các DN, điều đáng mừng là sự tăng trưởng này sẽ tạo ra hàng tỉ người tiêu dùng mới. Điều đáng lo là các nguồn lực sẽ bị giảm đi và nguy cơ về biến đổi khí hậu sẽ giới hạn khả năng của cả 9 tỉ người trong việc đạt đến và duy trì lối sống tiêu thụ tương xứng với luonwgj của cải dồi dào sẵn có trên thị trường hôm nay.
 
 
Lộ trình quan trọng này bao gồm: giải quyết nhu cầu phắt triển của hàng tỉ người, tạo điều kiện về kinh tế và giáo dục. Đặc biệt là nâng cao vị thế của phụ nữ, đổi mới hàng vi, lối sống và giải pháp sao cho hiệu quả sinh thái tốt hơn. Lồng ghép chi phí các yếu tố bên ngoài, bắt đầu tư Carbon, dịch vụ hệ sinh thái và nước.
 
Sản lượng nông nghiệp tăng gấp đôi mà không làm tăng diện tích đất hoặc lượng nước sử dụng, ngừng việc phá rừng và tăng năng suất trồng rằng.
 
Đến năm 2050, giảm thiếu khí thải carbon trên thế giới(so với lượng khí thải năm 2005) sao cho lượng khí nhà kính đạt đỉnh vào khoảng 2020 nhờ chuyển sang hệ thống năng lượng ít sử dụng carbon và nâng cao đáng kể hiệu suất sử dụng năng lượng theo nhu cầu. Tạo cơ hội toàn cầu về các phương tiện di chuyển ít sử dụng carbon đồng thời cải thiện việc sử dụng các nguồn tại nguyên và nguyên liệu từ 4-1- lần.
 
Bên cạnh đó, nhiều cơ hội mới cũng sẽ đến với các DN khi mà các thách thức toàn cầu về tăng trưởng, đô thị hoá, sự khan hiếm và biến đổi môi trường đang thực sự trở thành những động cơ chiến lược chính cho giới DN trong thập kỷ tới. Chỉ riêng đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, giáo dục và y tế, biên độ biến thiên cực đại của một vài cơ hội trong số đó có thể đạt tới 0,5-1,5 tỉ USD mỗi năm vào năm 2020, và sẽ tăng lên 3-10 tỉ USD mỗi năm vào năm 2050 tính theo thời giá hiện nay, chiếm khoảng 1,5-4,5% GDP toàn cầu vào năm 2050.
 
 
Hình thành cuộc “chạy đua xanh”
 
Tầm nhìn 2050 nhấn mạnh rằng, sẽ có một chương trình nghị sự mới cho các nhà lãnh đạo DN, các đơn vị chính trị và kinh doanh sẽ thay đổi tư duy cũ bằng biến đổi khí hậu và những hạn chế về nguồn lực là những vấn đề về môi trường sang cách tư duy mới coi đó là các vấn đề về kinh tế liên quan tới sự chía sẻ và cơ hội và các chi phí. Một mô hình tăng trưởng và tiến triển sẽ là mục tiêu tìm kiếm, nhờ sử dụng cân bằng các nguồn tài nguyên có thể phục hồi và tái tạo những nguồn không thể phục hồi. Điều này sẽ khuyến khích một cuộc “chạy đua xanh” trong các quốc gia và các DN cùng làm việc và cùng cạnh tranh để vươn lên. Các lãnh đạo DN sẽ hưởng lợi từ sự thay đổi này bằng cách suy nghĩ về những thách thức cục bộ và toàn cầu, do phải lo ngại nhiều hơn về chi phí và các vấn đề khác. Thay vào đó phải coi chúng là đòn bẩy đầu tư, từ đó mở ra công cuộc tìm tiếm các giải pháp.
 
Sự chuyển dịch cơ cấu đó cũng sẽ kéo theo những dịch chuyển lớn về sự điều tiết, thị trường , thị hiếu tiêu dùng, định giá đầu vào, lượng hóa được – mất…Tất cả những yếu tố này đều tác động tới DN.
Thay vì đuổi theo sự thay đổi, DN phải chèo lái được sự chuyển biến này bằng cách mà các DN vẫn làm tốt nhất, đó là tạo ra những giải pháp mà con người cần có và muốn trên cơ sở tiết kiệm chi phí. Sự khác biệt nằm ở chỗ những giải pháp mới sẽ dựa trên thị trường nội địa và thị trường toàn cầu với “chi phí thực và giá trị thực”. DN, người tiêu dùng và những nhà hoạch định chính sách sẽ tiến hành thử nghiệm thông qua việc cộng tác với nhiều đối tác có liên quan, thông qua cách tư duy hệ thống và đồng cải cách, sẽ tìm ra những giải pháp để đi đến một thế giới mang tính bền vững như mong muốn. Đây là chiến lược kinh doanh có tính cơ hội cao nhất.
 
Trước những bối cảnh mới và các thách thức đó, các nhà lãnh đạo DN sẽ phải điều hành DN thành công theo những điều kiện khuôn khổ hiện tại trong khi vẫn hỗ trợ lãnh đạo XH hướng tới những điều kiện mới làm khuôn khổ cho sự phát triển bền vững, cộng tác với giới lãnh đạo chính trị và XH để thực hiện định hướng này. Điều đó đồng nghĩa với các quan hệ đối tác mới cho DN với các Chính phủ và các nhóm xã hội dân sự, cùng với tư duy và cách tiếp cận có tính hệ thống cao hơn nhằm kiểm soát nhưng thách thức và cơ hội nảy sinh.Các nhà lãnh đạo DN sẽ cần quản lý Cty thông qua sự chuyển đổi cơ cấu chưa từng có, song song với việc các chính phủ sẽ đưa ra được những chính sách và động lực đúng đắn.
 
 

Các tin khác