Định nghĩa Kinh doanh cùng Người Thu nhập thấp

Kinh doanh cùng người thu nhập thấp được hiểu là mô hình kinh doanh huy động nhóm thu nhập thấp tham gia trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Trong đó, người thu nhập thấp có thể tham gia với vai trò là nhà cung ứng, là khách hàng, là nhà phân phối hay có thể là công nhân bằng cách tạo ra các giá trị chia sẻ. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, quy mô và phạm vi tiềm năng của doanh nghiệp trong kinh doanh, hợp tác với người nghèo, người có thu nhập thấp rất lớn, nhất là trong nông nghiệp. Khoảng 3/4 người dân sống tại các quốc gia đang phát triển, phụ thuộc hay sống bằng nông nghiệp. Có đến 70% lượng lương thực trên thế giới được sản xuất bởi hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ. Do vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, hỗ trợ cho người nông dân sản xuất quy mô nhỏ là phương thức hiệu quả để vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa thực hiện được mục tiêu giảm nghèo. Hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu cung cấp, hỗ trợ cho các nông hộ quy mô nhỏ trong các lĩnh vực: hỗ trợ kỹ thuật nuôi, trồng; phương pháp tiếp cận thị trường bền vững và dài hạn; kết hợp giữa tạo hiệu quả về mặt kinh tế phù hợp với quy mô và tiếp cận các dịch vụ tài chính, tín dụng.
 
 
Việc thúc đẩy khu vực tư nhân tạo ra những tác động giảm nghèo hay tăng trưởng vì người nghèo có vai trò lớn đối với nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nhanh và vì người nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo đói nước ta thời gian qua. Cụ thể, với mỗi đơn vị phần trăm tăng lên của GDP sẽ làm tỷ lệ nghèo đói giảm từ 1,2-1,3%. Ở nước ta tỷ lệ hộ nghèo vẫn đang ở mức cao và khả năng tái nghèo rất lớn; do vậy, việc thúc đẩy tăng trưởng lan tỏa tại những vùng hay lĩnh vực mà người nghèo đang kiếm sống và chuyển sang để kiếm sống, là phương thức mang lại hiệu quả thực sự và nhanh hơn để giảm nghèo.
 
Nguồn: daibieunhandan.vn