Khóa đào tạo tiêu chuẩn về Báo cáo phát triển bền vững theo GRI, phiên bản GRI G4

Nền kinh tế toàn cầu đang dần trở nên thiếu ổn định do khan hiếm, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.
 
Báo cáo Phát triển bền vững có thể giúp các Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan một cách hiệu quả thông qua xây dựng khuôn khổ về quản trị thực hiện quản lý các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội của mình.
 
Hầu hết các tổ chức đều hiểu rằng các vấn đề về phát triển bền vững đã trở nên không thể bỏ qua. Với áp lực từ các bên liên quan hoặc yêu cầu pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp, các tổ chức đã nhận thấy sự cấp thiết phải có ngay các hành động theo trách nhiệm và bổn phận của mình. Phát triển bền vững được đặt ra ở mức cao hơn và không dừng lại ở các hoạt động xã hội từ thiện hay đạo đức. Nó đã được đặt ở trung tâm trong chiến lược hoạt động và nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 
Ngày càng nhiều các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo phát triển bền vững nhằm tạo ra các giá trị kinh doanh hoặc tích hợp báo cáo tài chính và phi tài chính nhằm xác định đầy đủ các nguồn tạo ra giá trị. Phát triển bền vững góp phần thúc đẩy sáng tạo sản phẩm và dịch vụ, và công bố việc chia sẻ các giá trị chung như một điều kiện giúp Doanh nghiệp duy trì hoạt động của mình.
 
Khóa đào tạo tiêu chuẩn giúp các học viên hiểu và có thể điều phối quá trình xây dựng báo cáo theo GRI, tiêu chuẩn vàng được chấp nhận toàn cầu cho báo cáo phát triển bền vững. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cơ hội xem xét báo cáo phát triển bền vững của đơn vị mình dựa trên các hướng dẫn đảm bảo chất lượng báo cáo cũng như tối đa hóa các lợi ích từ báo cáo theo GRI.
 
Tháng 5, 2013, GRI đã ban hành hướng dẫn phiên bản G4. Với G4, khái niệm trọng yếu được đặt ở trọng tâm của báo cáo phát triển bền vững. Điều này ảnh hưởng đến nội dung báo cáo mang tính chiến lược và tập trung. Phiên bản G4 có sự cập nhật khác biệt đáng kể với phiên bản trước khi nhấn mạnh trọng tâm vào các tác động đến kinh tế, môi trường và xã hội. Tính trọng yếu trở thành ngưỡng theo đó các chủ đề có liên quan được xem xét một cách thích đáng mức độ quan trọng từ đó quyết định thực hiện báo cáo.
 
Nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện Báo cáo Bền vững đồng thời ý thức được tầm quan trọng của việc phổ biến phiên bản G4 của GRI tại Việt Nam, PwC - Hội viên Chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo tiêu chuẩn về Báo cáo phát triển bền vững theo GRI, phiên bản GRI G4.
 

Thời gian: 02 ngày, 27 – 28, tháng 8, 2015,

TP Hồ Chí Minh – Ngôn ngữ Tiếng Việt

 Thông tin Khóa đào tạo

Sau khi hoàn thành Khóa đào tạo các học viên có thể:
       Hiểu và xác định các yêu cầu chính theo Hướng dẫn tiêu chuẩn GRI G4
       Nắm bắt các nhiệm vụ và các quyết định cần thực hiện trong toàn bộ chu trình xây dựng báo cáo và xây dựng được báo cáo theo G4 tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu.
       Xác định các nội dung và yêu cầu cần đạt được đối với báo cáo theo GRI G4.
 
Đối tượng tham dự?
Khóa đào tạo dành cho cán bộ cấp quản lý từ các bộ phận như quan hệ nhà đầu tư, truyền thông, kiểm soát nội bộ, an toàn-môi trường… Các cán bộ từ các bộ phận liên quan quan tâm cũng có thể tham dự.
 
Giảng viên: Chuyên gia Đào tạo được GRI chứng nhận – Nguyễn Viết Thịnh
Ông Thịnh là Giám đốc Bộ phận Tư vấn, hiện đang phụ trách các lĩnh vực tư vấn Quản trị Rủi ro và Phát triển bền vững, PwC Việt Nam. Ông có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn hỗ trợ các khách hàng về báo cáo phát triển bền vững, gần đây là Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trong xây dựng hướng dẫn báo cáo dành cho các công ty niêm yết. Với gần 16 năm làm việc tại PwC, ông Thịnh đã xây dựng năng lực và kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ kiểm toán cho nhiều khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đến sản xuất, xây dựng, cơ sở hạ tầng cũng như các khách hàng là các tổ chức phi lợi nhuận (NGO). Gần đây nhất, ông là trưởng nhóm chấm giải thưởng báo cáo phát triển bền vững thường niên năm 2013 và 2014 do HOSE, HNX, Dragon Capital và Vietnam Investment Review tổ chức.
 
Nội dung Khóa đào tạo tiêu chuẩn theo GRI

 

Ngày
Nội dung
Ngày 1
Giới thiệu: Báo cáo Phát triển bền vững và hướng dẫn GRI G4
Giai đoạn Chuẩn bị: Lập Kế hoạch theo quy trình xây dựng Báo cáo theo GRI
Giai đoạn Kết nối: Gắn kết các bên có liên quan
Ngày 2
Giai đoạn Xác định: Xác định các lĩnh vực trọng yếu và ranh giới
Giai đoạn Giám sát: Xây dựng Báo cáo
Giai đoạn Báo cáo: Trao đổi thông tin

 Nội dung Khóa đào tạo bao trùm các thay đổi quan trọng của phiên bản GRI G4 cụ thể dưới đây:

       Tập trung trọng yếu. Tổ chức chỉ cần xem xét báo cáo các vấn đề và nội dung quan trọng chủ yếu. Cần công bố quy trình thực hiện đánh giá tính trọng yếu
       Công bố mới tác động cho toàn chuỗi cung ứng đối với mỗi hạng mục (Kinh tế, Môi trường, Xã hội): tổ chức cần công bố báo cáo về cách thức quản lý chuỗi cung ứng khi lĩnh vực là trọng yếu.
       Công bố mới cho Quản trị, Quản lý lương thưởng, Đạo đức và chính trực
       Tập trung vào công bố tiếp cận quản lý DMAs có thể thông qua một tiếp cận quản lý DMA chung
       Các chỉ số hoạt động cập nhật cho lĩnh vực chống tham nhũng và phát thải khí nhà kính GHG (dựa theo quy chuẩn GHG Protocol, phạm vi 1, 2 và 3)
       Mức độ Áp dụng được thay thế bằng báo cáo theo hai lựa chọn “Phù hợp” Cốt lõi và Toàn diện
       Bổ sung mới cho Danh mục nội dung GRI Index một cột riêng về bảo đảm của bên thứ ba.
 
Các tài liệu kèm theo?
       Tiêu chuẩn GRI phiên bản G4
       Sổ tay hướng dẫn thực hiện GRI (khoảng 250 trang)
       Chứng nhận hoàn thành Khóa đào tạo từ GRI
 
  
Đơn đăng ký tham dự
Khóa đào tạo Tiêu chuẩn GRI G4 (27 – 28 tháng 8, 2015, 16.7 triệu VND/ $895)
Địa điểm: Văn phòng PwC, Tầng 2, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Hồ Chí Minh
Giảm trừ 10% đối với các khách hàng đăng ký tham gia với nhiều hơn một người – phí tham dự đã bao gồm chi phí cho tài liệu hướng dẫn và sổ tay GRI G4
 
Xin đăng ký các học viên tham dự như sau:
Họ tên: Ông/Bà ______________________________________________
Chức danh: ________________________________________________________
Email: _______________________________________________________
Họ tên: Ông/Bà ______________________________________________
Chức danh: ________________________________________________________
Email: _______________________________________________________
 
Người liên hệ
Họ tên: Ông/Bà______________________________________________
Chức danh: _________________________Công ty: _______________________
Địa chỉ: _____________________________________________________
Điện thoại: __________________________Fax: ___________________________
Mã số thuế VAT (để xuất hóa đơn): ____________________________________
Email: _______________________________________________________
 
Việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách gửi email kèm theo thông tin đăng ký theo mẫu về địa chỉ: pham.thao.ngoc@vn.pwc.com
Tài khoản thanh toán:
Tên chủ Tài khoản: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
Số tài khoản:   3009523 (VND)
3009512 (USD)
Ngân hàng: ANZ Bank (Vietnam) Ltd – 39 Lê Duẩn, Quận 1
SWIFT CODE: ANZBVNVX472
Nội dung: Khóa đào tạo của PwC Academy_ [Tên Công ty]
Việc tham dự được xác nhận ngay sau khi nhận được thanh toán
 
 Chính sách hủy: Nếu bạn không thể tham dự có thể đề xuất người thay thế. Để hủy việc tham dự, cần thông báo bằng văn bản trong vòng ít nhất (7) ngày trước thời điểm Khóa đào tạo, toàn bộ học phí sẽ được hoàn lại. Không hoàn phí (hoặc toàn bộ phí) nếu việc hủy tham dự xảy ra dưới 7 ngày trước Khóa đào tạo. Thông báo hủy tham dự bằng văn bản cần được gửi lại cho chúng tôi.
Chứng nhận tham dự: Chứng nhận tham dự Khóa đào tạo được trao khi học viên hoàn thành thành công Khóa đào tạo
Đường dây nóng: Để đăng ký xác nhận tham dự vui lòng liên hệ Chị Ngọc theo số +84 967294989
Thay đổi về Địa điểm/Thời gian/Chương trình: Đơn vị Tổ chức có quyền thay đổi về Địa điểm/Thời gian/Chương trình nếu xét thấy nhu cầu không đảm bảo thực hiện Khóa đào tạo hoặc trong trường hợp xảy ra các tình huống nằm ngoài sự kiểm soát. của chúng tôi.
 
  

Các tin khác

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015 sẽ được tổ chức bởi VBCSD/VCCI vào ngày 14/05/2015 tại Hà Nội

Cuộc họp Ban Liên lạc của WBCSD

Cuộc họp Ban Liên lạc của WBCSD năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 24 tháng Tư, 2015.

Hội thảo “Phát triển Bền vững - Nâng tầm Ưu thế kinh doanh“

Thời gian: 8:30 – 11:05, sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 12 năm 2014 Địa điểm: Khách sạn Liberty Central, số 179 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối thoại với doanh nghiệp về đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tổ chức buổi đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới.

Hội thảo chuyên đề “Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn”

Đây là Hội thảo số 4 trong Chuỗi Hội thảo “Đổi Mới Xanh Doanh nghiệp – Từ Sản xuất đến Quản lý” được AITVN thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD).

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014 (SESP 2014) tìm kiếm và đầu tư trực tiếp về tài chính, nâng cao năng lực, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, kết nối cơ hội đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng và tác động xã hội tích cực của các DNXH tới cộng đồng.