Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Xếp hạng DN bền vững
- Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2017
- Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TÁC 2017
- Ban Chỉ đạo
- Đối tác chiến lược
- Ban Cố vấn
- Các Đối tác Vàng
- Các Đối tác Bạc
- Các Đối tác Đồng
- Đối tác Nghiên cứu
- Các Đối tác kỹ thuật
- Các Đối tác truyền thông
 
 
 
Trang chủ / Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016  Print     Email
Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016
Mục tiêu của Xếp hạng doanh nghiệp bền vững

1. Đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững;

2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;

3. Thúc đẩy kinh doanh  theo hướng phát triển bền vững;

4. Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;

5. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam  học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;

6. Thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Các tin khác
Đơn vị tổ chức và Đối tác
Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI
Hướng dẫn tham gia chương trình xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016
Đơn đăng ký tham gia
Kế hoạch hoạt động
Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá của chương trình xếp hạng
Vai trò của các bên liên quan
Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức
Giới thiệu chung