Đăng nhập Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Xếp hạng DN bền vững
- Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI
- Giới thiệu chung
- Mục tiêu
- Vai trò của các bên liên quan
- Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức
- Kế hoạch hoạt động
- Hướng dẫn tham gia
- Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
- Đơn đăng ký tham gia
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TÁC
- Ban Chỉ đạo
- Đối tác chiến lược
- Ban Cố vấn
- Các Đối tác Vàng
- Các Đối tác Bạc
- Các Đối tác Đồng
- Đối tác Nghiên cứu
- Các Đối tác kỹ thuật
- Các Đối tác truyền thông
 
 
 
Trang chủ / Xếp hạng DN bền vững  Print     Email
Xếp hạng DN bền vững
Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức

1.       Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

2.       Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

3.   Sơ đồ tổ chức


Các tin khác
Mục tiêu của Xếp hạng doanh nghiệp bền vững
Vai trò của các bên liên quan
Giới thiệu chung