Doanh nghiệp Đăng nhập Doanh nghiệp Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Xếp hạng DN bền vững
- Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2017
- Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TÁC 2017
- Ban Chỉ đạo
- Đối tác chiến lược
- Ban Cố vấn
- Các Đối tác Vàng
- Các Đối tác Bạc
- Các Đối tác Đồng
- Đối tác Nghiên cứu
- Các Đối tác kỹ thuật
- Các Đối tác truyền thông
 
 
 
Trang chủ / Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016  Print     Email
Chương trình Xếp hạng DN bền vững năm 2016
Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức

1.       Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

2.       Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

3.   Sơ đồ tổ chức


Các tin khác
Đơn vị tổ chức và Đối tác
Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI
Hướng dẫn tham gia chương trình xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016
Đơn đăng ký tham gia
Kế hoạch hoạt động
Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá của chương trình xếp hạng
Mục tiêu của Xếp hạng doanh nghiệp bền vững
Vai trò của các bên liên quan
Giới thiệu chung