Công nghệ các-bon thấp trong sự nghiệp phát triển bền vững

Nằm trong khuôn khổ dự án SPI-NAMA, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp với JICA tiến hành Đánh giá công nghệ các-bon thấp tạo điều kiện thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) từ tháng 9 năm 2016. Đến nay, danh sách công nghệ các-bon thấp cho từng ngành trong báo cáo NDC đã được xây dựng, trong đó có các ngành năng lượng, giao thông, chất thải và nông nghiệp.


Ông Phạm Hoàng Hải trong phần trình bày về vai trò của công nghệ các-bon thấp đối với sự nghiệp Phát triển bền vững

Tại buổi Đối thoại ngày 28/8, các đại biểu, đại diện từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, JICA, và các cơ quan hữu quan đã thảo luận về nội dung danh sách công nghệ các-bon thấp, các thách thức và làm thế nào để giải quyết các khó khăn đó. Ngoài ra, các công nghệ các-bon thấp cần được ưu tiên thực hiện trong bối cảnh thực hiện NDC của Việt Nam cũng đã được các đại biểu thảo luận và lựa chọn những tiêu chí đánh giá phù hợp. Đại diện của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI), ông Phạm Hoàng Hải, đã tham gia trình bày và điều phối phiên thảo luận về lợi ích công ty, và giá trị đem lại khi áp dụng công nghệ các-bon thấp.

Tổng kết hội nghị, quy trình thực hiện đánh giá các công nghệ các-bon thấp, các cơ hội khả thi để chuyển giao và triển khai công nghệ cũng như hỗ trợ đề án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được ghi nhận.

Các tin khác

Lồng ghép quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động tín dụng cho dự án đầu tư năng lượng tái tạo

Việc phát triển kinh tế đồng thời với duy trì lợi ích về môi trường và xã hội, phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vẫn luôn là bài toán khó đặt ra cho các doanh nghiệp

Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững”

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, ngày 05 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững”.

Mời tham gia Dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam phát triển bền vững

Dự án sẽ tiến hành tập huấn nâng cao năng lực, tư vấn hướng dẫn chuyên sâu 03 nội dung chính bao gồm: Đổi mới sáng tạo; Quản lý chuỗi cung ứng và Thực hành Trách nhiệm xã hội đối với 12 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận