Dow phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời tham gia giải quyết những thách thức toàn cầu

Ngày 14/9/2017, chương trình “Lãnh đạo cùng Hành động” (LIA) của Dow được tái khởi động tại Việt Nam với sự tham gia của 43 nhân viên (từ khắp nơi trên thế giới) phối hợp với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở đào tạo.

Đây là chương trình thường niên lần thứ 5 của Dow - công ty trực thuộc DowDuPont (NYSE: DWDP). Trong năm 2017, 43 nhân viên Dow trên toàn cầu hợp tác với sáu tổ chức phi chính phủ (NGO) chiến lược cùng các trường đại học ở Hà Nội và Hải Phòng, Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng nước và việc tiếp cận nguồn nước, làm sạch môi trường, giáo dục và định hướng nghề nghiệp.

Chương trình năm nay đặc biệt còn hợp tác với Tổ chức Bảo tồn biển (Ocean Conservancy) nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xử lý rác thải nông thôn không phân hủy, đồng thời nâng cao nhận thức về những cơ hội để cải thiện vấn đề quản lý rác thải nông thôn trên toàn cầu. Là một phần của dự án năm nay, chương trình LIA của Dow, Tổ chức Bảo tồn tài nguyên biển và Hội Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (Marinelife Conservation and Community Development – MCD) sẽ phối hợp với nhau trong Ngày thế giới làm sạch biển để cùng dọn sạch bờ biển Việt Nam. Thêm vào đó, ngành hàng công nghiệp Bao bì và Nhựa đặc biệt của Dow tiếp tục là nhân tố cộng tác chính trong việc tiếp tục cam kết của Công ty để đối phó với vấn đề chất thải nhựa trên biển thông qua mối quan hệ 30 năm hợp tác với Tổ chức bảo tồn biển (Ocean Conservancy) – xác định nguồn gốc các chất thải trên biển và tài trợ những nguyên vật liệu như túi nhựa làm từ 100% màng phim tái chế được và các chất hỗ trợ Dow RETAIN™ hiện đang được sử dụng để làm sạch bãi biển trong Ngày thế giới làm sạch biển. Các dự án được chọn năm nay trực tiếp hướng đến những nhu cầu của địa phương được xác định thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các nhóm ngành khác nhau.


Dự án Đánh giá và Khôi phục nước Hồ Tây hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Môi trường & Cộng đồng

“Dow đã và đang đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp Việt Nam thông qua việc đem đến  hàng loạt các sản phẩm tiên tiến trong nhiều ngành sản xuất khác nhau trong suốt 22 năm qua. Chương trình Lãnh đạo cùng Hành động tiếp tục khẳng định hơn nữa cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Sáu dự án này sẽ giải quyết những thách thức cấp bách hiện nay, góp phần làm cho cộng đồng Việt Nam sống tốt đẹp hơn nữa”, Ông Sasama Tomoyuki, Tổng giám đốc Công ty Dow Việt Nam chia sẻ.


 Ông Sasama Tomoyuki, Tổng giám đốc Công ty Dow Việt Nam

Đến nay, chương trình LIA đã thu hút 202 nhân viên của Dow tham gia cùng 35 tổ chức phi chính phủ nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng tại các nước Philippines, Ghana, Ethiopia và Indonesia. Với Dow, những lợi ích của các dự án này là sự kết hợp giữa trách nhiệm công dân toàn cầu, tính bền vững cùng nỗ lực phát triển của doanh nghiệp và nhân viên.

, edium Grid 1 Accent 6" />
, 7 Colorful Accent 2" /> , :LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> , ority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> , :LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> , e" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" />