Hội nghị phát triển Bền vững toàn quốc

National Conference on Sustainability and Competitiveness Improvement

Tiền thân của Hội nghị phát triển Bền vững toàn quốc là Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) , là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam(VBCSD) .Từ năm 2014, đây là nơi quy tụ các lãnh đạo , đại diện Chính phủ, Doanh nghiệp và tổ chức xã hội nhằm thảo luận về việc làm thế nào để tạo lập môi trường tạo điều kiện cho sự phát triển của các giải pháp kinh doanh sáng tạo - không những đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn giúp giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội. Bước sang năm 2018 Hội nghị phát triển Bền vững toàn quốc sẽ được phối hợp tổ chức giữa Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam với Hội nghị là mô hình tương tác hiệu quả, tại đó các đại biểu sẽ cùng nhau cập nhật, trao đổi các ý tưởng, mô hình và thông lệ kinh doanh bền vững, từ đó khai phá các cơ hội kinh doanh tiềm năng. Hội nghị cũng sẽ là dịp để các nhà điều hành doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, qua đó giúp tăng cường hỗ trợ từ Chính phủ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp