%>

Thị trường Nguyên vật liệu thứ cấp tại Việt Nam

Vietnam Material Marketplace

Kế hoạch quốc gia của Việt Nam về tăng trưởng xanh bao gồm nhiều hành động phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và VCCI đã thành lập Trung tâm chuyên sâu về Kinh tế Tuần hoàn theo VBCSD để giải quyết những thách thức này. Thị trường vật liệu là về các giải pháp có thể mở rộng, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông để tăng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống. VBCSD and Pathway21 đã làm việc để thành lập Thị trường nguyên vật liệu Việt Nam trong 2 năm qua.

Quan tâm đến khái niệm Thị trường vật liệu ở Việt Nam được kích hoạt bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng và những thách thức dẫn đến. Từ năm 1991 đến 2014, dân số đô thị chính thức của Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 14 triệu lên 30 triệu.

Các thành phố ở Việt Nam phải đối mặt với những thách thức sau:

  • • Ô nhiễm nước, với nước thải đô thị là một trong những tác nhân lớn nhất gây ô nhiễm nước
  • • Ô nhiễm không khí do giao thông và sự tăng trưởng tiêu thụ năng lượng nhiên liệu hóa thạch của các nhà máy điện công nghiệp và than ở miền bắc Việt Nam
  • • Ùn tắc giao thông
  • • Sử dụng đất, tác động môi trường và mất nguyên liệu do chôn lấp và đốt chất thải rắn công nghiệp và đô thị
  • • Những thách thức kinh tế xã hội và các mối nguy hiểm sức khỏe ở gần 3000 ngôi làng chuyên tái chế nhựa bỏ đi và các vật liệu phế thải khác, như đồ điện tử (rác thải điện tử).

Những người liên quan (hoạt động trong khu vực phi chính thức) có xu hướng bị thiệt thòi về mặt xã hội, có xu hướng sống trên hoặc gần các khu xử lý rác thải và phải đối mặt với các mối nguy về môi trường và an toàn.

Với nguồn lực hạn chế hiện tại của giai đoạn ban đầu này, Thị trường Vật liệu Việt Nam sẽ tập trung vào ba lĩnh vực mới nổi: xỉ nhựa, giấy và than từ các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.

Chi tiết về dự án có thể được tải xuống tại:

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Anh Nguyễn Thành Trung, cán bộ VBCSD

E: trungnt@vcci.com.vn, M: 0945 22 3333