Đăng nhập Đăng ký Trang chủ English
 
       
   
 
 
 
 
 
Xếp hạng DN bền vững
- Thư mời tham gia của Chủ tịch VCCI
- Giới thiệu chung
- Mục tiêu
- Vai trò của các bên liên quan
- Cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và sơ đồ tổ chức
- Kế hoạch hoạt động
- Hướng dẫn tham gia
- Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững - Tiêu chí đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
- Đơn đăng ký tham gia
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TÁC
- Ban Chỉ đạo
- Đối tác chiến lược
- Ban Cố vấn
- Các Đối tác Vàng
- Các Đối tác Bạc
- Các Đối tác Đồng
- Đối tác Nghiên cứu
- Các Đối tác kỹ thuật
- Các Đối tác truyền thông
 
 
 
Home / Member List
Ban Chỉ đạo
VCCI
Bộ Công Thương
Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đối tác chiến lược
Tập đoàn Bảo Việt
Ban Cố vấn
ACN
Tập đoàn Bảo Việt
WBCSD
Các Đối tác Vàng
AES
Dow
Heineken
TBS Group
VCCI - IP
Các Đối tác Bạc
CP Vietnam
Phu Thai Group
SCG
Viettel
Các Đối tác Đồng
Loscam
Monsanto
N&G
SEA Bank
Suntory Pepsico
Tân Hồng Hà
TNG
Unilever Vietnam
Đối tác Nghiên cứu
Global Compact Network Vietnam
Các Đối tác kỹ thuật
PwC Việt Nam
WWF
Các Đối tác truyền thông
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
Trung tâm Tuyền thông Tiềm Năng Việt
Tạp chí Thương Gia
Tạp chí Vietnam Business Forum