%>

Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên

The initiative "Zero Waste to Nature"

Năm 2018, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nền kinh tế tuần hoàn (VCCE) đã được thành lập bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), với mục tiêu thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn vì Chiến lược tăng trưởng xanh, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững và thỏa thuận Paris của Việt Nam tại COP21. Với việc lựa chọn định hướng nền kinh tế tuần hoàn, VCCI-VBCSD muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt cơ hội thị trường trị giá 4,5 nghìn tỷ USD thông qua áp dụng một mô hình kinh doanh mới, trong đó các nguồn nguyên vật liệu được sử dụng với vòng đời dài hơn, giá trị lâu bền hơn, và tiết kiệm hơn.

Trong khuôn khổ các hoạt động của VCCE do VCCI-VBCSD chủ trì, sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên (Zero Waste to Nature) là bước đi đầu tiên hướng đến việc giải các vấn đề phát sinh từ chất thải nhựa dẻo, được thực hiện thông qua sự kết hợp với các công ty thành viên gồm Unilever Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam và Dow Chemical Việt Nam. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho sáng kiến Không xả thải ra nhiên thiên đã được thực hiện vào ngày 23 tháng 01 năm 2018, lễ phát động sáng kiến đã được tổ chức vào ngày 26/05/2018 tại TPHCM.

Trọng tâm trong giai đoạn đầu của sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên là mô hình phân loại rác tại nguồn, được thực hiện thí điểm tại địa bàn quận Tân Phú. Đến tháng 8/2018, sáng kiến đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền địa phương (UBND Quận Tân Phú, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Chi Cục Bảo vệ Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM…), trong công tác triển khai.

Báo cáo chi tiết hoạt động của sáng kiến trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 có thể tải về tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Anh Nguyễn Thành Trung, cán bộ VBCSD

E: trungnt@vcci.com.vn, M: 0945 22 3333