Lễ phát động chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 - Kick off seminar on the benchmarking and ranking the most sustainable businesses in Vietnam 2016