SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

Khóa tập huấn về Phát triển bền vững 2018 dành cho khối Truyền thông-Báo chí

Ngày sự kiện: 06/09/2018

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tóm tắt: Để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững được Việt Nam quốc gia hóa (VSDGs) và ban hành trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030, VCCI-VBCSD tiến hành tổ chức Khóa tập huấn về Phát triển Bền vững 2018 dành cho khối Truyền thông-Báo chí.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại Hà Nội

Ngày sự kiện: 08/05/2018

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, toàn nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Tóm tắt: Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại Hà Nội diễn ra vào ngày 08/05/2018.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày sự kiện: 10/05/2018

Địa điểm: Khách sạn Grand Sài gòn, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 10/05/2018.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại Đà Nẵng

Ngày sự kiện: 11/05/2018

Địa điểm: Hội trường VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tóm tắt: Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại Đà Nẵng diễn ra vào ngày 11/05/2018.