Doanh nghiệp Đăng nhập Đăng ký Website CSI  
 
Trang chủ / Lấy lại mật khẩu  
Lấy lại mật khẩu
   
 
Lấy lại mật khẩu:  
* Nhập Mã số thuế:  
Mã xác nhận:   d2y
* Nhập lại mã xác nhận:  
   
   

Chú ý: Sau khi chọn nút Gửi, Hệ thống sẽ gửi mật khẩu về email Quý vị đã đăng ký theo mã số thuế này. Quý vị hãy kiểm tra email để lấy lại mật khẩu. Email có thể nằm trong thư mục Thư rác (Spam Mail/Junkmail).

Trong trường hợp doanh nghiệp cần đổi địa chỉ email mới để khôi phục tài khoản, xin liên hệ anh Nguyễn Thành Trung - Email: trungnt@vcci.com.vn - Điện thoại: 0945223333 để được hỗ trợ.