Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2017

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam lần thứ 4 (VCSF 2017) sẽ tiếp nối thành công của 3 kỳ Diễn đàn đã được tổ chức vào các năm 2014, 2015 và 2016. Với chủ đề: “Nhân rộng những mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững”, Diễn đàn năm nay sẽ quy tụ các lãnh đạo, đại diện Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nhằm thảo luận về việc làm thế nào để tạo lập môi trường tạo điều kiện cho sự phát triển của các giải pháp kinh doanh sáng tạo – không những đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn giúp giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội. VCSF 2017 sẽ là một Diễn đàn tương tác hiệu quả, tại đó các đại biểu sẽ cùng nhau cập nhật, trao đổi các ý tưởng, mô hình và thông lệ kinh doanh bền vững, từ đó khai phá những cơ hội kinh doanh tiềm năng. Diễn đàn cũng sẽ là dịp để các nhà điều hành doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, qua đó giúp tăng cường hỗ trợ từ phía Chính phủ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các mục tiêu của VCSF 2017 bao gồm:

  • Chỉ rõ mối quan hệ tương tác giữa các Mục tiêu Phát triển bền vững và doanh nghiệp
  • Là nơi để các đại biểu cập nhật và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về phát triển bền vững, cũng như các sáng kiến và thực tiễn tốt về kinh doanh bền vững
  • Cung cấp thông tin cập nhật về các kế hoạch, chương trình và sáng kiến nổi bật mà Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế đang triển khai, nhằm huy động sự tham gia của khu vực tư vào việc hiện thực hoá SDGs
  • Thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Chính phủ-Doanh nghiệp-Các tổ chức xã hội hướng tới việc thực hiện thành công SDGs tại Việt Nam
  •  Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững qua các phương tiện truyền thông đại chúng
Vui lòng xem Chương trình dự kiến của diễn đàn trong file đính kèm:

Các tin khác

Cuộc họp Hội đồng thường niên năm 2017 của WBCSD

Cuộc họp năm nay sẽ tập trung bàn thảo những sáng kiến, thông lệ kinh doanh bền vững nổi bật của doanh nghiệp trên toàn thế giới

Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) và “Lễ Công Bố Bảng Xếp Hạng Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Việt Nam 2016”

Ngày 8/11 tại Hà Nội, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) sẽ phối hợp với Hội đồng Anh và Unilever, tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016.

Hội nghị: “Phát triển bền vững – Xu thế tất yếu và sự cần thiết đối với Doanh nghiệp”

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp tại Việt Nam cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới nhất liên quan đến Phát triển Bền vững, đồng thời tạo diễn đàn thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các thông lệ và giải pháp kinh doanh bền vững, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội nghị: “Phát triển bền vững – Xu thế tất yếu và sự cần thiết đối với Doanh nghiệp”.

Hội thảo “Nền kinh tế tuần hoàn: Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường”

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các bên tham gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các thông lệ tốt làm thế nào giảm, tái sử dụng và tái chế chất thải để mang lại những lợi ích về mặt kinh tế, môi trường và xã hội cho các doanh nghiệp thông qua một chu trình sản xuất khép kín. Tham dự hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan bộ ngành, các tổ chức/hiệp hội/doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các chuyên gia và cơ quan thông tấn báo chí

Khóa tập huấn: “Kỹ năng quản lý thời gian – Lập kế hoạch và thực thi công việc”

Kỹ năng quản lý thời gian là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự thành công và đạt hiệu quả trong công việc. Cùng với chiến lược lập kế hoạch thực thi công việc hiệu quả, bạn có thể kiểm soát tốt khối lượng công việc và hạn chế rơi vào các tình huống khủng hoảng làm giảm năng suất chất lượng hoạt động công việc.

Hội thảo “thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững tại Việt Nam“

Hội thảo sẽ là dịp để các đại biểu đề cập đến trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân trước những thách thức về phát triển bền vững.