Hội thảo: "Thực trạng rác thải nhựa và sự cần thiết của việc phân loại rác tại nguồn"

Hiện nay UBND Quận Tân Phú, đã có công văn số 633/UBND-NĐ chấp nhận, ủng hộ việc thực hiện sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên trên địa bàn quận. Trong Công văn, Chương trình sẽ tiến trình các hạng mục chính về: (1) truyền thông door-to door cho 1,739 hộ dân tại Chung cư Tây Thạnh và 6 tuyến đường; (2) Chương trình truyền thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở như đề xuất thông qua chương trình của CITENCO; (3) hỗ trợ truyền thông qua các banner, bandroll, tờ rơi đến từng nhà hộ dân. Để việc thực hiện các hoạt động này được hiệu quả hơn, Hội thảo: "Thực trạng rác thải nhựa và sự cần thiết của việc phân loại rác tại nguồn" được tổ chức với mục tiêu đưa ra tầm nhìn tổng quan về vai trò của phân loại rác tại nguồn đối với việc tái chế nhựa, đồng thời đánh giá quy trình truyền thông, tập huấn cho người về phân loại tại nguồn, Hội thảo hướng đến việc đưa ra kế hoạch hành động với cam kết mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của thành phố và chính phủ đối với công tác này, chú trọng vào bao bì nhựa (chai, lọ, và dạng túi).

Thông tin tổ chức Hội thảo như sau:

  • Thời gian: 8h00 – 16h30 ngày 24 tháng 9 năm 2018
  • Địa điểm: Sảnh họp lớn, tòa nhà Văn phòng Unilever Việt Nam, 156 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu của Hội thảo có thể được tải về tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=1JrEYQCsdQHnQPa0akj1E1rwnSYR3ktUg

Các tin khác

Khóa tập huấn về Phát triển bền vững 2018 dành cho khối Truyền thông-Báo chí

Để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững được Việt Nam quốc gia hóa (VSDGs) và ban hành trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030, VCCI-VBCSD tiến hành tổ chức Khóa tập huấn về Phát triển Bền vững 2018 dành cho khối Truyền thông-Báo chí.

Hội thảo “Báo cáo Phát triển bền vững, Thông lệ tiên tiến và các công cụ hỗ trợ”

Nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản cập nhật nhất để xây dựng báo cáo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và những công cụ hỗ trợ ưu việt dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam để quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững, VBCSD-VCCI sẽ phối hợp với Deloitte Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Báo cáo Phát triển bền vững, Thông lệ tiên tiến và các công cụ hỗ trợ”.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại Đà Nẵng

Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại Đà Nẵng diễn ra vào ngày 11/05/2018.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 10/05/2018.

Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2018 tại Hà Nội

Tiếp nối thành công trong các năm 2016, 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018. Lễ phát động Chương trình tại Hà Nội diễn ra vào ngày 08/05/2018.

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2017

Tiếp nối sự thành công của ba kỳ diễn đàn các năm 2014, 2015 và 2016, Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững lần thứ IV (VCSF 2017) có chủ đề “Nhân rộng những mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững”.

Cuộc họp Hội đồng thường niên năm 2017 của WBCSD

Cuộc họp năm nay sẽ tập trung bàn thảo những sáng kiến, thông lệ kinh doanh bền vững nổi bật của doanh nghiệp trên toàn thế giới