Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững

VBCSD là cầu nối giúp Chính phủ hiểu hơn về doanh nghiệp thông qua các hoạt động đối thoại và kiến nghị chính sách về phát triển bền vững.

VBCSD ghi dấu ấn sắc nét với Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam từ năm 2014, sự kiện được nâng tầm lên thành Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững vào năm 2018, 2019, giúp phát triển bền vững trở thành tiếng nói xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

Kiến nghị từ các Diễn đàn và Hội nghị nói trên đã đóng góp đầu vào cho nhiều chính sách quan trọng, làm bản lề cho việc triển khai mạnh mẽ hơn các hoạt động phát triển bền vững doanh nghiệp đã được ra đời, như Nghị quyết 09 – nay là Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chỉ thị 13/CT-TTg về Phát triển bền vững được ban hành ngày 20/5/2019, Quyết định 1362/QĐ-TTg về Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được ban hành ngày 11/10/2019, Nghị quyết 136/NQ-CP về Phát triển bền vững được ban hành ngày 25/9/2020, hay Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” được ban hành ngày 07/06/2022.

Theo dõi thêm tại: https://vcsf.vbcsd.vn/