Hội viên

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

VBCSD tự hào là nơi quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu về sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam, cam kết vì mục tiêu thúc đẩy lộ trình Phát triển Bền vững trong nước và đóng góp vào nỗ lực chung của các doanh nghiệp trên thế giới. Những doanh nghiệp bền vững là cốt lõi của lộ trình Phát triển Bền vững chung

Hội viên chính thức

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia

Hội viên liên kết

Bao gồm các hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Việt Nam

Các loại Hội viên

Hội viên chính thức

Bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức có những cống hiến to lớn trong lĩnh vực phát triển bền vững, hoặc những người đã phục vụ xuất sắc cho VBCSD. Hội viên Danh dự được miễn hội phí.

Hội viên Danh dự

Bao gồm các các hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Mức Hội phí áp dụng đối với Hội viên Liên kết là 500 USD/năm, tỷ giá được quy đổi vào ngày 01/01 hàng năm.

Hội viên Liên kết

Bao gồm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia. Mức Hội phí áp dụng đối với Hội viên Chính thức là 5.000 USD/năm, tỷ giá được quy đổi vào ngày 01/01 hàng năm.Hội viên Chính thức

Đăng ký hội viên

  • - Tải về Thư đăng ký tham gia VBCSD tại đường dẫn Bản tiếng Việt   Bản tiếng Anh
  • - Điền thông tin và gửi đến Ban thư ký VBCSD (scan và bản cứng)
  • Khi Thư đăng ký được thông qua, đại diện VBCSD sẽ gửi Thỏa thuận tham gia và Thư thông báo Hội phí phúc đáp đơn vị
  • Đơn vị đăng ký tiến hành đóng Hội phí theo thông tin được cung cấp trong Thư thông báo Hội phí.
  • Đại diện VBCSD gửi thư thông báo đến toàn thể Hội viên về Hội viên mới được kết nạp.

Quyền lợi Hội viên

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

I. Truyền thông

Tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình do VCCI/VBCSD phối hợp với các đài phát thanh và truyền hình trung ương và địa phương thực hiện.

Được đăng các tin, bài về hoạt động của công ty, tổ chức trong lĩnh vực phát triển bền vững trên các báo, tạp chí của VCCI và trên các báo đối tác của VBCSD.

Được cập nhật thông tin qua hệ thống thư, ấn phẩm của VBCSD. Được ưu tiên tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tham vấn xây dựng chính sách do VCCI/VBCSD tổ chức/đồng tổ chức.

Được VBCSD hỗ trợ trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm, v.v.

Được gặp và thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh về những lĩnh vực mình quan tâm theo thông lệ 6 tháng/lần. (quyền lợi dành riêng cho Hội viên Chính thức)

Được quảng bá và trưng bày tài liệu truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức tại những sự kiện của VCCI/VBCSD.

Được đăng tải logo/tên thương hiệu trên website và tài liệu truyền thông của VBCSD

II. Đào tạo

Tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu (hoặc theo yêu cầu) do VCCI/VBCSD tổ chức về các chủ đề như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh lao động, kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, báo cáo bền vững, v.v.

Có cơ hội trình bày, phổ biến kinh nghiệm, điển hình tốt của mình tại các hội nghị, hội thảo và các khóa tập huấn của VCCI/VBCSD.

III. Nghiên cứu

Được tham gia vào các nhóm làm việc để thảo luận và đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ về các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp trong phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Được tham gia nghiên cứu về các vấn đề phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (kiến nghị chủ đề nghiên cứu, chọn làm đối tượng nghiên cứu, xây dựng điển hình, v.v.).

IV. Hợp tác quốc tế

Có cơ hội hợp tác với 68 Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, các quỹ đầu tư, nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới.

Có cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư với hơn 200 tập đoàn đa quốc gia là thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Thế giới (WBCSD).

Được ưu tiên tham gia các đoàn doanh nghiệp của Việt Nam trong các chuyến khảo sát nước ngoài do VCCI tổ chức, tham dự các diễn đàn doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

V. Hưởng đầy đủ quyền trong phiên bầu cử Ban Điều hành tại các kỳ Đại hội được tổ chức 03 năm 1 lần (quyền lợi dành riêng cho Hội viên Chính thức).